• King Honor

联系我们

金 豪 机 电 ( 越 南 ) 责 任 有 限 公 司
Đường số 5, Cụm Công Nghiệp Liên Minh, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Điện thoại: 0898.522.227 – 0898.522.227
Email: kh0898122227@gmail.com

tel: 0898522227